Testovi opšte kulture

 

Veliki test provere znanja iz opšte kulture. Činjenice koje bi trebalo znati
Cena: 100 din + PDV
Proverite koliko dobro pamtite činjenice sa kojima se često susrećete
Cena: 100 din + PDV
Cena: 100 din + PDV
Cena: 100 din + PDV